פגישה גורלית - עמוד 1


-עמוד -2
פגישה גורלית - עמוד 2

.כתבה שפורסמה במגזין לנשים "עניין נשי", גליון מס' 5 מרץ 2004

חגית גיטה

[סגור כתבה]