העיתון האלקטרוני לתדמית ושפת גוף
העיתון האלקטרוני לתדמית ושפת גוף
 עוזי שחף
אסרטיביות לאישה העובדת
מאת: עוזי שחףסגנון ההתנהגות האסרטיבי משמש, ככלי עזר לסיפוק צרכים בסיסיים באופן שווה לנשים ולגברים. מאמר זה מוקדש בעיקרו לנשים, שכן אנו חיים בתקופה שבה האישה טרם מיצתה את מלוא יכולתה במישורים השונים של חייה. נכון הדבר בעיקר בסביבה המתאפיינת בחוסר שיוויון בין המינים, שם נמצא נשים המפנימות ערכים התנהגותיים בולמים ולא שיוויוניים.
לתגובות המיוחסות להפנמת ערכים לא שיוויונים אלה מאפיינים, כגון:

א. נתינה והענקה ללא קבלת תמורה הולמת.
ב. אי לקיחת יוזמה אישית בכל הקשור לסיפוק אינטרסים וצרכים בסיסיים שונים.
ג. תגובות רגשניות ולא ענייניות, כגון: בכי, כעס והפנמת רגשות לכל אקט המתפרש כפגיעה,
    במקום תגובה עקרונית, רציונאלית, גלויה ואסרטיבית לקידום העניין.

סגנון ההתנהגות האסרטיבי יעמוד לרשות האישה המודרנית כאשר תדרש להגן על זכויותיה בסיפוק צרכיה הבסיסיים באופן השווה לזה של עמיתיה לעבודה, וכאשר תדרש לפעול לשינוי מעמדה האישי, המקצועי, הכלכלי והחברתי.
אישה, שתמצא בסביבה לא שיוויונית (כנ"ל לגבי גבר) ולא תקפיד על סגנון תגובה אסרטיבי, תתקשה במימוש צרכיה הבסיסיים/מידיים ותפגע בתדמיתה ע"י כך שתחזק סטריאוטיפים המיוחסים לה. האישה האסרטיבית מכירה היטב את "מגרש המשחקים" ומתמרנת תוך שימוש נכון בכללי משחק נבונים. כמו כן, היא מכירה את ה"שחקנים", מה שעוזר לה להפעיל אסטרטגיה נכונה.

להלן מספר עצות היכולות לשמש מודל לסגנון התנהגות אסרטיבי, המיועדות לנשים הנתקלות בחוסר שיוויון ובאפליה מעצם היותן נשים:

1.

סקסיזם, שוביניזם ואפליה, הם מושגים הקיימים וימשיכו להתקיים גם בעתיד. לכן, היי מעשית ואל תנסי לתקן את העולם. השתמשי בשכל הישר ולמדי להבחין בין מצבים שמהם כדאי להתעלם, לבין מצבים שבהם רצוי שתתייצבי זקופה על מנת להשיב מענה.

2.

נסי לאמץ את הגישה האופטימית בכך שתמחקי כליל את משקעי העבר. כאשר הגעת לסביבה חדשה את מתחילה מנקודת ההתחלה, וביכולתך להפגין דווקא בפני אלה הספקנים את יכולתך האמיתית.

3.

זיכרי, שמעמדך המקצועי והחברתי הוא תוצר ישיר של התייחסותך האישית לעצמך כאדם וכאיש מקצוע. השתדלי להיות מעורה במתרחש ככל האפשר, ושמרי על "נוכחות". בסביבה הגברית נצלי את קסמך הנשי להשגת מטרותייך.

4.

אישה בעלת סגנון התנהגות אסרטיבי היודעת להקפיד על תגובה בתזמון המתאים והשואפת למעורבות תוך התעלמות מחוסר שיוויון (המיוחס לנשים בכלל), תזכה להערכה מהירה ותשמש כסמל לאישיות חזקה וחיובית. זהו הזמן המתאים להנהגת שינויים ולחופש ביטוי ישיר ותובעני יותר.

5.

זכרי תמיד את הנחות היסוד עליהן נשענת הפילוסופיה האסרטיבית: צרכייך חשובים לא פחות מצרכי הזולת ולכל אדם הזכות לפעול למימוש צרכיו. זכותך לקבוע ולהחליט מה טוב בשבילך, וזכרי שיש לך הזכות לא לקבל "תפיסות חברתיות" העלולות לפגוע בקידומך האישי והמקצועי.עוזי שחף, יועץ תעסוקתי. מחבר הספר המדריך השלם למציאת עבודה ; המדריך לתקשורת בינאישית טל: 057-5555557


  http://www.tadmit4u.net