העיתון האלקטרוני לתדמית ושפת גוף
העיתון האלקטרוני לתדמית ושפת גוף
 אלי כהן
פינת הניהול ופיתוח המשאב האנושי
באדיבות: אלי כהן, מנכ"ל חברת הדרכה יוצרת פיתוח ארגוני בע"מבמדור זה נפרסם מעת לעת את תשובתנו לשאלה אחת (שתתפרסם ללא פרטים מזהים) מתוך מקבץ שאלות של מנהלים בנושאי ניהול, הדרכה, ופיתוח המשאב האנושי.


שאלה:
אנו חברה עסקית המוכרת מוצר טכנולוגי לטיפול במים בחקלאות ובתעשייה ודרושים לנו מדריכים שיעמדו לשרות לקוחותינו בהטמעת המוצר. אין לנו כיום מחלקת הדרכה בחברה ואנו מתלבטים האם כדאי לנו להעסיק מדריכים פנימיים מתוך החברה או מדריכים חיצוניים?

תשובה:
מתוך השאלה עולה שיש לחברה צורך מתמשך בהדרכה מקצועית ללקוחותיה בנפרד מצרכי ההדרכה הפנים ארגונית. בשל כך יש להניח שהחברה תזדקק באופן קבוע ולאורך זמן למדריכים מיומנים שהם חלק אינטגראלי ממערך השרות של החברה, ובעקיפין קשורים למחלקת המכירות של החברה.
יש כמובן מספר יתרונות מובהקים בהעסקת מדריכים פנימיים לשרות הלקוחות:
מומחיות והכשרה מקצועית - החברה תוכל להיעזר בשלב ראשון בעובדים קיימים בעלי היכרות טובה עם המוצר שיאובחנו כבעלי יכולת הדרכה ושרות ללקוח. עובדים אלה יכשירו מדריכים נוספים במשך הזמן ועם התרחבות צרכי החברה.
נאמנות - עובדים פנימיים חשים שייכות לחברה וחיים מידי יום ביומו את הערכים והיעדים העסקיים שלה. לכן מידת הנאמנות שלהם לחברה תהיה גבוהה יותר הן אישית והן מקצועית.
שליטה - ככל שמדובר במדריכים פנימיים שהם עובדי החברה כך תגבר מידת השליטה של החברה על פעילותם ועל רמת ההדרכה שהם מעניקים ללקוחות החברה.
עלות - עלות השכר של עובד פנימי נמוכה בדרך כלל מעלות השכר של עובד או יועץ חיצוני (פרילאנס).
מאוד ייתכן שבשלב ההקמה של מערך הדרכה כאמור לעיל יהיה צורך בייעוץ מקצועי של יועץ חיצוני לזמן קצוב ומוגדר מראש.

spacer dot


אלי כהן, יועץ לניהול, ומאמן עסקי, עומד בראש חברת הדרכה יוצרת - פיתוח ארגוני בע"מ
המתמחה בייעוץ ניהולי וארגוני, בהדרכת מיומנויות ניהוליות ועסקיות, וסדנאות חוויה למנהלים.
טל: 02-5861001, 050-7251251


  http://www.tadmit4u.net